Βασίλης Κέρβης

Τεχνικός ρολλών και γκαραζοπορτών
Brief info

Τεχνικός ρολλών και γκαραζοπορτών με 15ετη εμπειρία. Τοποθέτηση και επισκευή όλων των τύπων ρολλών και γκαραζοπορτών.

Τεχνικός ρολλών και γκαραζοπορτών με 15ετη εμπειρία. Τοποθέτηση και επισκευή όλων των τύπων ρολλών και γκαραζοπορτών.