Νίκος Μουράτης

manager
Brief info

Ο Νίκος έχει πάνω από 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο και πλέον εγάζεται ως manager - σύμβουλος.

Ο Νίκος έχει πάνω από 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο και πλέον εγάζεται ως manager – σύμβουλος.